Siirry suoraan sisältöön

Autenttinen johtajuus

Ratkaisukeskeisen lyhytterapia -opintojeni päätyttyä eteeni avautui mahdollisuus oman johtajuuteni kehittämiseen.  Positiivareitten perustajan Juhani Töytärin sanoja lainatakseni mahdollisuudella on vain etutukka, se on takaa kalju, eli siihen on syytä tarttua, kun se kohdalle tulee ja niin minä tartuin taas eteeni tulleeseen tilaisuuteen.

Mitä tarkoitetaan autenttisella johtajuudella?

Edellisessä johtajuus-valmennuksen kehittämispäivässä olimme autenttisen johtajuuden äärellä.

Kompleksisessa maailmassa johtamiselta edellytetään uudenlaista keskittymistä niihin asioihin, jotka rakentavat aitoa johtajuutta, edistävät ja ylläpitävät luottamusta, toivoa ja optimismia. Eräs lähestymistapa oman johtamisen tarkasteluun on tutkia sitä autenttisen johtamisen näkökulmasta.

Autenttinen johtaminen rakentuu positiivisesta organisaatiokulttuurista, eettisestä johtamisesta ja transformationaalisen johtamisen ulottuvuuksista, jolloin tavoitteena on saada ihmiset yltämään omaan parhaaseensa.

Autenttinen johtaminen on läpinäkyvää suhteessa tavoitteisiin ja koherenttia suhteessa omaksuttuihin arvoihin sekä tehtyihin toimenpiteisiin. Näin johtamisesta tulee ennakoitavampaa, luottamuksellista ja sitä kautta arvostavaa.

Autenttinen johtaminen yksilön näkökulmasta

Kun autenttista johtamista tarkastellaan yksikön näkökulmasta, koostuu se neljästä elementistä;

Ensimmäinen elementti on itsetuntemus. Itsetuntemus pitää autenttisen johtamisen näkökulmasta sisällään omien heikkouksien ja vahvuuksien tuntemisen, arvot, uskomukset, emootiot ja miten ne vaikuttavat muihin ihmisiin. Olennaista on myös tunnistaa se, miten muut ihmiset vaikuttavat minuun. Miten reagoin?

Toinen elementti on ihmissuhteiden läpinäkyvyys. Tällä viitataan avoimeen ja vilpittömään tiedon, ajatusten ja tunteiden jakamiseen molemmin puolin. Kun esimies tai johtaja on avoin ja kertoo näkemyksensä ja tuntemuksensa rehellisesti, antaa hän samalla luvan toiselle osapuolelle toimia samoin.

Kolmas elementti on tasapainoinen tiedonkäsittely, joka sisältää ennakkoluulottoman suhtautumisen eriäviin mielipiteisiin ja kyvyn (ja myös luvan) kyseenalaistamiseen. Erityisesti tämä ilmenee objektiivisena olemassa olevan tiedon käsittelynä ennen päätöksentekoa.

Neljäs elementti on sisäistetty moraali, joka rakentuu itsesäätelylle. Itsesäätelyn perusta on omien moraalisten arvojen sisäistäminen ja niiden mukaan toimiminen riippumatta ulkoisista tekijöistä. Autenttinen johtaminen onkin pitkälti arvojohtamista.

Miten kehittää autenttista johtamista?

Kun tutustuin netin ihmeellisessä maailmassa eteeni avautuvia ohjeita siitä, miten omaa autenttista johtajuuttaan voi kehittää, niin havahdun seuraavaan; ratkaisukeskeisen lyhytterapeutti -opintojeni myötä kasvanut ihmisyyden ymmärtäminen ja itsereflektointi auttavat minua eteenpäin tälläkin polulla.

En väitä, ettenkö olisi edelleenkin matkalla, sillä olen. Itse asiassa olen sitä mieltä, että meistä jokainen on omalla matkallaan kohti parempaa itsetuntemusta, aidompaa lähimmäisen kohtaamista – on kyse sitten työyhteisötaidoista tai lähi-ihmissuhteista.

Hyödynnetään kohtaamisia, opetellaan kuuntelemaan ja kehitetään omaa ilmaisua selkeämpään ja täsmällisempään suuntaan. Opetellaan tällä ainutlaatuisella matkalla näitä tärkeitä asioita kaikki yhdessä.

Lähde                 Baron 2016; Kinnunen, Perko & Virtanen 2013