Siirry suoraan sisältöön

Yritysvastuu – minne menemme

OSA 2

Vuosi 2023 ja tulevaisuuden kehitysnäkymät

Early Bird – ovatko markkinat valmiina vastaanottamaan?

Kuluneet kaksi vuotta WWF Green Office -merkin aikaa oli todentanut, että pk-sektorin toimijat eivät ole vielä havahtuneet vastuullisuuskysymysten äärelle niin, että WWF merkillä olisi ollut painoarvoa tilitoimistokumppanin valinnassa. Emme olleet hakeneet merkkiä itseämme varten, vaan osoittaaksemme ulkopuolisen arvioitsijan todentavana, että tekomme ja sanamme ovat symmetriassa keskenään, eikä vastuullisuusteemamme viestintä ole pelkkää sanahelinää tässä ”trendikkääksi” nousseessa teemassa. Tälläkin kertaa kehityksen kärjessä olimme liian aikaisia ”early bird”-toimijoita.

Taloudellinen vastuullisuus

Kun arvioinnin mittariksi otetaan taloudellinen vastuullisuus, niin olimme tärkeän pohdinnan äärellä. Kuluneen reilun kahden vuoden WWF Green Office -merkin aikana olimme maksaneet Oy Nooan Arkki Ab:lle laskuina 8.000 euroa liittymis- ja vuosimaksuina. Liittyessämme WWF verkostoon, emme olleet vyöryttäneet kohonneita kustannuksia osaksi asiakashintaamme, emmekä halunneet tehdä sitä edelleenkään. Tiesimme alusta alkaen, että vastuullisuutemme näin osoittava hintalappu on kova, mutta kokonaisharkinnan jälkeen se vaikutti vielä kovemmalta. Maksujen lisäksi kun vuosittain käytimme vuosiraportoinnin koostamiseen noin kahden ihmisen yhden työpäivän, niin kysymys kuuluu – käytimmekö henkilöstömme työpanosta oikeisiin asioihin? Samaan aikaan näiden pohdintojen kanssa keväällä 2023 saimme Finagolta yhteydenoton ja pyynnön osallistua automaattisen hiilijalanjälkilaskennan pilottihankkeeseen mukaan. Tarjous saapui kuin tilauksesta ja me tartuimme siihen.

WWF merkistä luopuminen ja siirtyminen automaattiseen hiilijalanjäljen laskentaan

Kiitos eteenpäin kulkevan teknologian ja kevään 2023 pilot-hankkeessa saamamme omakohtaisen kokemuksen, CarbonLinkin automaattilaskenta pääsi riittävän lähelle asiantuntijalaskentana tekemäämme WWF:n 2022 vuosiraporttiamme – vakuutti meidät työvälineen toimivuudesta, päädyimme toukokuussa irtisanomaan sopimuksemme WWF Suomen kanssa.

Ollaksemme vastuullinen toimija, emme tarvitse sertifiointia. Seurataksemme asettamiemme vastuullisuustavoitteiden toteutumista, tarvitsemme talousdataamme perustuvaa hiilijalanjälki-laskentaa. Vakuuttaaksemme sitoutumisemme ja tekomme vastuullisuuden saralla – tarvitsemme luottamusta siitä, että sanamme ja tekomme ovat yhtä. WWF:n merkin saaminen vuonna 2021 osoitti, että tekomme ovat riittävällä tasolla. Vuoden 2021 ja 2022 WWF vuosiraportoinnit osoittivat, että vihreällä polulla kuljemme oikeaan suuntaan.

Kesän 2023 koekäytön jälkeen olemme aloittaneet virallisen yhteistyön CarbonLink Oy:n kanssa, joka rajapinnan kautta laskee niin meidän yrityksellemme, kuin mukaan lähteville asiakkaillemme sähköisen taloushallinnon talousdatastamme tarpeellista hiilijalanjäljen tietoa. Ilman tietoa emme voi johtaa toimintaamme oikeaan suuntaan, emme viestiä siitä, että sanamme takana ovat aidot teot.

Läpinäkyvyys – vahva osa vastuullisuutta

Tulevaisuudessa keskitymme entistä läpinäkyvämpään viestintään. Yrityksemme verkkosivuilla avaamme arvomaailmaamme, tavoitteitamme, onnistumisiamme sekä haasteitamme. Emme ole täydellisiä, emmekä odota sellaista muiltakaan. Me pyrimme kasvamaan uuteen mittaamme tällä kestävän kehityksen matkalla, matkalla, jonka määränpää ei ole näkyvissä. Tämä ei ole hanke, ei prosessi, vaan tapa olla, elää ja yrittää. Haastamme Sinut matkalle mukaan! Kivutonta kasvua ei ole, mutta takaan – onnistumisen riemu ylittää kasvukivut!

Vihreä tilinpäätös

Tulevaisuuden kestävä kehitys on edellytys sille, että me ihmiset voimme elää, tehdä työtä ja kuluttaa jatkossakin. Muutos on olennainen aiemmasta jatkuvan kasvun kehityksen perinteestä. Tulevaisuudessa talouden pitää toimia kestävän kehityksen puitteissa. Jos ei ole kestävää kehitystä, ei ole taloutta, eikä yhteiskuntaa.

Yritysten raportoinnissa se tullee tarkoittamaan Peter Bakkerin sanoja lainaten ”we need to ensure that corporate reporting makes clear how a company is making its money, not just how much money it has made”.

Me Tulevaisuus Oy:ssä lähestymme hetkeä, jossa osana virallista lakisääteistä tilinpäätöstämme julkistamme myös vihreän tilinpäätöksemme.

Motivaatiomme jatkaa eteenpäin

Meillä kaikilla on sama maapallo ja samat ympäristöhaasteet – kukaan meistä ei kokoon tai asemaan katsomatta voi jäädä sivusta seuraajaksi.

Kuten Winston Churchill on ympäristökysymyksiin liittyen sanonut ”Ei auta sanoa: teimme parhaamme. Tällä kertaa meidän on onnistuttava tekemään se mikä on välttämätöntä”.