Siirry suoraan sisältöön

Yritysvastuu – mistä tulemme

OSA 1

Mistä olemme tulossa – vuodet 2018-2022

NSRS:n vastuullisuustaso nolla vuonna 2018

Tulevaisuuden Tilitoimistossa Nordic Sustainability Reporting Systems eli NSRS:n määrittelemä vastuullisuustaso nolla saavutettiin vuonna 2018, jolloin yhtiön johto teki strategisen päätöksen kohti vihreää siirtymää. Koska liiketoiminnassa oli alusta alkaen otettu huomioon vastuullisuuskysymykset osana päätöksentekoa – esim. hankkimalla jo vuonna 2011 kaikki kalusteet kierrätettynä, niin käytännössä muutos tarkoitti lähinnä keskittymistä tiedon keräämiseen, aktiivisempaa toimittajien taustatietojen selvittämistä sekä valmistautumista omien vastuullisuustekojen näkyväksi tekemiseen niin omille asiakkaille kuin verkostokumppaneille.

Yrityksen takana on ihmiset

Varhaisen vaiheen toiminnan taustalla oli kyse yritysjohdon henkilökohtaisista vastuullisuusarvoista, jotka luontevasti olivat ”valuneet” osaksi liiketoimintaa. Perustajaosakas Satu on itse jo kolme vuosikymmentä ollut pescovegetaristi, kirpputoreja ja second hand -liikkeitä käyttävä kuluttaja joka vapaa-aikanaan kuluttamisen sijaan keskittyy aineettomiin huveihin ja niissäkin suosii vastuullisia valintoja kuten kesäisin purjehtimista Turun saaristossa.

Kooltaan pienen toimijan marssijärjestys

Vuonna 2019 selvityksessä oli oman toimialan muiden toimijoiden mahdollinen ympäristövastuuta todentava sertifiointi. Tulevaisuuden Tilitoimiston johdolla oli ymmärrys siitä, että kooltaan pienenä – vaikkakin osaamisen hartioiltaan leveänä toimijana piti ns. haistella liiketoimintaympäristöä ja valita itselleen aggretointiin yhteistyökumppani, jossa myös muita taloushallintoalan toimijoita olisi mukana.

Loppuvuodesta 2019 Talenom Oyj oli saanut ensimmäisenä tilitoimistona Suomessa WWF Green Office merkin ja seuraavana vuonna perässä tulivat Talouskonsultointi Mertaoja Oy sekä EMU Growth Partners. Kun kolme toimialan isompaa yritystä oli päätynyt WWF:n puoleen, niin se oli meille riittävä signaali käynnistää oman yrityksemme vastuullisuuden ”näkyväksi tekemisen” matka myös WWF Suomen kanssa yhteistyössä.

WWF Green Office -merkki Tulevaisuuden Tilitoimistolle keväällä 2021

Alkuvaiheessa vihreän siirtymän prosessissamme oli painopisteenä ympäristövastuuta koskevat kysymykset. Syy valittuun marssijärjestykseen oli yksinkertaisuudessaan se, että väheksymättä minkään vastuullisuuden osa-alueen tärkeyttä, ainoastaan ympäristövastuulla pystymme pelastamaan maapallon. Äärimmäinen totuus kun on se, että maapallo pärjää ilman ihmistä, mutta me ihmiset emme pärjää ilman maapalloa. Ja ilman ihmisiä ei ole myöskään yrittäjyyttä.

Oppipolulla sosiaalisen vastuun – ihmisen äärelle

WWF:n verkostoon pääseminen keväällä 2021 oli suora signaali siitä, että ympäristövastuullisuutta kohti kulkeva polkumme oli edennyt jo ensiaskelia pidemmälle. Toimeen tarttuvana yrittäjänä Satu otti keväällä 2021 askeleen polullamme taas eteenpäin ja aloitti Helsingin Psykoterapiainstituutissa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Mitä ihmettä tilitoimistoyrittäjän päässä liikkuu hakeutuessaan noin poikkialaiseen koulutukseen – onko kyse lainkaan Tulevaisuus Oy:n liiketoiminnan tulevaisuuden turvaamisesta? On, mitä enenevässä määrin.

Jo vuosia yritysneuvontapalveluita tarjonneena Sadulle oli valaistunut viisaus siitä, että yksikään y-tunnus ei tee mitään, vaan takana on aina tunteva ja kokeva ihminen. Havahtuminen siitä, että ”jos kykenisin auttamaan yrittäjää myös henkisessä jaksamisessa taloudellisen konsultoinnin rinnalla, niin se jos mikä auttaisi yrittäjää tavoittelemaan hyvän yrittäjäelämän kokonaisuutta”. Eikä ihmismielen paremmalla ymmärtämisellä, uusien toimintatapojen ja työvälineiden opettelulla – ole haittaa myöskään oman organisaatiomme hyvinvoinnille – tai verkostosuhteissamme.

Osaamisen ja ymmärryksen kasvattaminen vuonna 2022

Sadun HPI Ratkes-opinnot jatkuivat täysipäiväisen yrittäjyyden rinnalla koko vuoden 2022. Sivukaistalta kiilasi eteen mahdollisuus, johon Satu ei myöskään voinut olla tarttumatta, vaikka aikataulutus ei optimaalinen ollutkaan. Sadun taloushallintoliitossa 2015-2016 suorittama Business Advisor yritysneuvojan erikoisammattitutkinto oli vuosien kehitystyön tuloksena (missä muuten Sadulla oli myös sormensa pelissä) saavuttamassa uuden muotonsa – Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan asiantuntijan TNT-tutkinto, johon vuonna 2022 vanhoilla BA-tutkintolaisille oli käden ojennus. Mitä tekemistä tällä TNT-tutkinnon suorittamisella sitten yritysvastuumme näkökulmasta oli? Tutkintoon liittyi toteutettavan kehityshankkeen tekeminen kolmen vaihtoehdon kategoriasta, joista yksi oli yritysvastuu.  Sadun TNT-tutkinnon lopputyö syntyi aiheesta ”Yritysvastuu – soveltaminen, rooli ja kehitysnäkymät Tulevaisuuden Tilitoimistossa”.

Satu TAL Yritysvastuu -asiantuntijaryhmän jäseneksi

Syksyllä 2022 Taloushallintoliitto käynnisti uuden Yritysvastuu -asiantuntijaryhmän toiminnan. Taloushallintoliiton hallitus nimesi marraskuun kokouksessa Sadun asiantuntijaryhmän jäseneksi. Ryhmän puheenjohtajana toimii Leonard Breukers, KTM, vastuullisuusraportoinnin väitöskirjatutkija, Sustainability Consultant, Azets Oy ja muina jäseninä Akseli Leppänen, KTM, toimitusjohtaja, Kajaanin Tilitaito Oy – Anu Ikonen-Kullberg, KTM, ympäristöraportoinnin väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja, Turun Yliopisto, Samuli Saviala, KLT, KTK, toimitusjohtaja, EMU Growth Partners Oy ja Satu Manninen, KLT, taloushallinnon asiantuntija, TietoAkseli. Ryhmän toiminnan tavoitteena on kehittää ja auttaa suomalaisia pk-sektorin yrityksiä tuloillaan olevassa vastuullisuusraportoinnissa. Työ taloushallintoliiton asiantuntijaryhmässä on win-win ratkaisu. Saan tällä työpanoksellani tuoda liiton päätöksentekoihin sellaisen yrittäjän näkemyksiä, joka edustaa suomessa 93,8 % yrittäjäjoukkoa eli alle 10 henkilöä työllistäviä. Polku vastuullisuuteen on hyvin erilainen meillä pienillä kuin isoimmilla organisaatioilla jo yksinkertaisesti käytettävien olevien resurssiemme vähäisyyden vuoksi. Samaan aikaan saan ammentaa isompien toimijoiden ja tutkijoiden tiedosta itselleni – mitä isommat edellä, sitä pienemmät perässä ja tuoda konkreettista etua niin asiakkaillemme kuin sidosryhmäkumppaneillemme. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on itselleni entisestäänkin tuttua. Nyt on upeaa olla eturivin paikalla ohjaamassa suomalaisia mikroyrityksiä kohti vastuullisempaa ja läpinäkyvämpää liiketoimintaa.